Naše služby

Zavěšené a visuté mosty

Závěsné a visuté mosty budujeme zejména tam, kde je zapotřebí překlenout velká rozpětí a zachovat architektonický vzhled. Vlastní předpjatou betonovou konstrukci budujeme některou z metod pro monolitické mosty. Navíc stavíme pylony, které podporují nosnou konstrukci prostřednictvím speciálních lan. Jejich uspořádáním může vzniknout buď most zavěšený (nosná lana z pylonu jsou kotvena přímo do nosné konstrukce), nebo visutý (nosná lana jsou napnuta mezi pylony a nosná konstrukce je podporována závěsy připojenými k nosným lanům).

Monolitické mosty

Při budování monolitických mostů spoléháme především na čtveřici osvědčených technologií. Mosty malých a středních rozpětí, s obvykle nižším počtem polí, betonujeme na pevné skruži, za využití systému pomocných podpěrných konstrukcí tvořených montovanými podporami typu PEINER a PIŽMO. V některých případech používáme i ocelové válcovaní nebo svařované nosníky či moderní lehké podpěrné prostorové systémy. Tuto technologii jsme navíc modifikovali a pro mosty o více polích využíváme kombinaci pevné skruže a pojízdného bednění.

Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži umožňují dosáhnout nejmenší ceny na metr čtvereční u mostů o více polích. A to díky nízkým nárokům na materiál, potřebnou mechanizaci a pracnost. Efektivita technologie navíc s počtem polí stoupá, a proto je zvláště vhodná pro dlouhé údolní estakády s výškou do 20 metrů nad terénem. Typickým příčným řezem mostu pro tuto technologii je dvoutrám (TT průřez).

Pro mosty středních a větších rozpětí je vhodná technologie letmého betonování. Tomu v našich podmínkách odpovídají mosty s rozpětím 100 až 150 metrů. Princip metody spočívá v betonáži jednotlivých monolitických dílů symetricky na obě strany pilíře. Tato technologie je výhodná hned z několika důvodů – neomezuje prostor mezi jednotlivými pilíři, umožňuje volně vést trasu na mostě a je vhodná i pro mosty budované ve značné výšce.

Nosná konstrukce u monolitických mostů postupně vysouvaných je betonována po jednotlivých dílech v pevné výrobně umístěné zpravidla za jednou z mostních opěr. Dále využíváme hydraulických válců a vysouvací dráhy, po které vysuneme jednotlivé díly nad přemosťovanou překážku. O výhodách této technologie, tedy její nízké ceně, rychlosti, i vhodnosti při vysoké výšce mostu nad terénem, jsme se přesvědčili při stavbě mostu přes Vltavu v obci Davle.

Montované předpjaté mosty

Mosty montujeme také z podélných nosníků. Tato segmentová technologie je rychlou a ekonomickou metodou, efektivní zejména při stavbě dlouhých viaduktů. Princip spočívá v prefabrikaci segmentů z betonu vysoké kvality a jejich letmé montáži na stavbě, nezávisle na terénu pod mostem. Nosníky se montují těžkým mobilním jeřábem a spřahují monolitickou železobetonovou deskou.

Ocelové mosty

Nosnou konstrukci ocelových mostů, které mají dlouhou tradici zejména v železničním stavitelství, tvoří ocelové nosníky – příhradové, plnostěnné i obloukové. A díky rychlé montáži, možnosti předvýroby bez omezení dopravy a nižší hmotnost oproti železobetonovým konstrukcím se ocelových mostů často využívá i v případě rekonstrukcí.

Opravy a rekonstrukce mostů

V současné době nejčastěji opravujeme mosty postavené mezi 60. a 80. lety minulého století. Tyto mosty vykazují vady vzniklé v důsledku špatně fungujících detailů, malého krytí výztuže i kvality použitého betonu. Často také nevyhovují ani z hlediska požadavků současných norem na zatížitelnost. Řešíme tak kompletní výměnu vozovkových souvrství (včetně izolace), mostního příslušenství, posílení nosné konstrukce spřaženou deskou i výměnu ložisek. Součástí těchto prací je i sanace povrchu betonových konstrukcí. Měníme také celé nosné konstrukce mostů.
 

Lávky

Naše lávky navrhujeme tak, aby co nejlépe zapadly do okolí. Využíváme proto dřeva, oceli, železobetonu i vysokopevnostního betonu. V některých případech využíváme i ocelových závěsů. Často se pouštíme i do rekonstrukcí nebo výstavby lávek stržených během povodní. Ukázkou naší práce může být například lávka pro pěší přes Těchlovický potok v areálu městského parku ve Stříbře. Její realizace pro nás byla vzhledem k obtížnému přístupu techniky výzvou – rozhodli jsme se proto využít drobnou stavební techniku a nosnou konstrukci jsme na místo dopravili lanovkou.